Provozní řád Šemberských stezek

 

 • Jezdi podle svých schopností, seznam se předem s obtížností jednotlivých tratí.

 • Zkontroluj před jízdou technický stav svého kola. Vhodná jsou pouze horská kola, nejlépe celoodpružená, trekingová kola jsou nevhodná. 

 • Sleduj a respektuj značení, dodržuj návštěvní dobu a případné uzavírky.

 • Stezky jsou až na vyjímky jednosměrné, jezdi pouze vyznačeným směrem.

 • Zastavuj jen na vhodných a přehledných místech, uvolní ihned průjezd trailem.

 • Nejezdi sám.

 • Dodržuj dostatečné odstupy ve skupině tak, abys byl schopen vždy včas zareagovat.

 • Používej vhodné oblečení a vybavení, měj při sobě nabitý mobilní telefon.

 • Používej vždy přilbu, vhodné jsou také rukavice (chrániče kolen, loktů ...)

 • Buď obezřetný při jízdě po mokrém nebo nestabilním povrchu.

 • Obtížná místa nejdříve prohlédni, není ostuda je přenést, nebo zvolit objízdnou trasu.

 • Jezdi po vnitřní části stezky, zabráníš její destrukci, jezdi plynule bez zbytečného vybržďování trasy.

 • Povalové lávky mohou za mokra klouzat, přejížděj je velmi opatrně nebo přejdi pěšky.

 • Buď ohleduplný k ostatním uživatelům stezek, v místech souběhu s turistickou trasou mají pěší přednost! Při návratu k obydleným místům a hospodářským budovám zpomal.

 • Na mapě a v terénu jsou označeny traumatologické body pro vozy RZS. Mapy Šemberských stezek má k dispozici Záchranná služba. V případě úrazu slouží k lokalizaci a navigaci ke zraněnému.

 • JÍZDA JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


Provozní doba:

 • Duben 8 - 18:30

 • Květen 8 - 19:00

 • Červen, červenec 8 - 20:00

 • Srpen 8 - 19:00

 • Září 8 - 18:00

 • Říjen 9 - 17:00

 • Listopad až březen období klidu na trailech

JEZDI POUZE PO ZNAČENÝCH TRAILECH A RESPEKTUJ PROVOZNÍ DOBU Z DŮVODU OCHRANY ZVĚŘE, PROVOZOVÁNÍ MYSLIVOSTI, I VLASTNÍ BEZPEČNOSTI!!!

© 2020 Šemberské stezky by Pavel Kvasnička. Vytvořeno na Wix.com