Provozní řád Šemberských stezek


 • Jezdi podle svých schopností, seznam se předem s obtížností jednotlivých tratí.
 • Zkontroluj před jízdou technický stav svého kola. Vhodná jsou pouze horská kola, nejlépe celoodpružená, trekingová kola jsou nevhodná. 
 • Sleduj a respektuj značení, dodržuj návštěvní dobu a případné uzavírky.
 • Stezky jsou až na vyjímky jednosměrné, jezdi pouze vyznačeným směrem.
 • Zastavuj jen na vhodných a přehledných místech, uvolní ihned průjezd trailem.
 • Nejezdi sám.
 • Dodržuj dostatečné odstupy ve skupině tak, abys byl schopen vždy včas zareagovat.
 • Používej vhodné oblečení a vybavení, měj při sobě nabitý mobilní telefon.
 • Používej vždy přilbu, vhodné jsou také rukavice (chrániče kolen, loktů ...)
 • Buď obezřetný při jízdě po mokrém nebo nestabilním povrchu.
 • Obtížná místa nejdříve prohlédni, není ostuda je přenést, nebo zvolit objízdnou trasu.
 • Jezdi po vnitřní části stezky, zabráníš její destrukci, jezdi plynule bez zbytečného vybržďování trasy.
 • Povalové lávky mohou za mokra klouzat, přejížděj je velmi opatrně nebo přejdi pěšky.
 • Buď ohleduplný k ostatním uživatelům stezek, v místech souběhu s turistickou trasou mají pěší přednost! Při návratu k obydleným místům a hospodářským budovám zpomal.
 • Na mapě a v terénu jsou označeny traumatologické body pro vozy RZS. Mapy Šemberských stezek má k dispozici Záchranná služba. V případě úrazu slouží k lokalizaci a navigaci ke zraněnému.

JÍZDA JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


Provozní doba:

Duben 8 - 18:30

Květen 8 - 19:00

Červen, červenec 8 - 20:00

Srpen 8 - 19:00

Září 8 - 18:00

Říjen 9 - 17:00

Listopad až březen je obdobím klidu na trailech. Děkujeme za dodržování.

JEZDI POUZE PO ZNAČENÝCH TRAILECH A RESPEKTUJ PROVOZNÍ DOBU Z DŮVODU OCHRANY ZVĚŘE, PROVOZOVÁNÍ MYSLIVOSTI, I VLASTNÍ BEZPEČNOSTI!!!