Příměstský tábor

V pondělí 7. srpna zahájen letošní druhý běh příměstského tábora při ŠS.
Po navýšení počtu našich instruktorů jsme mohli uspokojit zvýšenou poptávku zájemců. Ráno po osmé hodině nám rodiče/prarodiče předali celkem dvacet účastníků:

Převzatá technika: