Cyklokroužek

Přijďte ukončit sezónu ve velkém stylu a zúčastněte se druhého ročníku endura na Šemberských stezkách, kde na Vás bude čekat 6 různorodých rychlostních zkoušek.

PROPOZICE ZÁVODU

2. ročník Baby Enduro Šemberky 2023

Sobota 30. září – neděle 1. října v Tuchorazi

Obecné informace

Zázemí závodu v prostoru Šemberské hospůdky na hřisti v Tuchorazi.

Pojede se 6 měřených úseků (RZ) v okolí Šemberských stezek (děti do 15 let jedou pouze 3 rychlostní zkoušky). Elektrokola pojedou 6RZ + power stage.

Závod se jede na vlastní nebezpečí, u mladších kategorií je možný doprovod.

Povinná výbava: helma a chrániče kolen! Doporučené: integrální helma, chrániče loktů, chránič páteře, rukavice, brýle. Helma je povinná po celou dobu závodu, tedy včetně přejezdů a oficiálního tréninku.

Cena startovného 890Kč dospělí/590Kč děti.

Aktuální informace k závodu budou postupně zveřejňovány na webu a  FB Šemberských stezek, viz odkaz:

Kategorie

Děti 3RZ:
Špunti kluci      muži    2012 a mladší
Naděje kluci     muži    2008 - 2011
Špunti holky     ženy    2012 a mladší
Naděje holky    ženy    2008 - 2011

Hlavní závod 6RZ:

Junioři   muži    2003 a mladší
M30     muži    1993 - 2002
M40     muži    1983 - 1992
M41+     muži    1982 a starší
Ženy     ženy    bez omezení věku
E-bike    muži   bez omezení věku
E-bike    ženy    bez omezení věku

Harmonogram

Sobota:          9:00 – 17:00 trénink

                      9:00 – 12:00 výdej startovních čísel a dodatečná registrace na místě

                      17:00 soutěže a párty

Neděle:          8:30 prezence a závodní briefing

                     9:00 – 11:00 dětský závod

              11:00 – 14:30 hlavní závod (Muži, Ženy, E-bike)

                     15:00 vyhlášení výsledků

Registrace

1. Přihlášení k závodu je možné výhradně online prostřednictvím formuláře na webových stránkách:

2. Přihlašování končí naplněním kapacity, nejpozději však 1. 10. 2023.

3. Kapacita závodu pro všechny kategorie je stanovena na 150 účastníku. Po naplnění se již nebude možné závodu účastnit.

4. Závodu se smí účastnit jen řádně přihlášení závodníci se startovním číslem viditelně upevněným na kole.

5. Startovní čísla budou závodníkům předána na místě pořadatelem.

Kolo

1. Závodník smí během závodu použít pouze jedno jízdní kolo. Kolo musí být v perfektním technickém stavu. Pořadatel je oprávněn kontrolovat technickou způsobilost kola kdykoliv během závodu. Opravy poškozených součástí kola a vybavení si závodník zajišťuje svépomocí.

2. Jízdní kolo s pomocným elektrickým pohonem (dále jen „elektrokolo“) musí splňovat požadavky normy ČSN EN 15194:2017. Aktivní dopomoc pohonu je možná do 25 km/h. Maximální výkon elektromotoru je omezen na 0,25 kW.

Průběh závodu a trať

1. Předběžná trasa závodu bude zveřejněna týden před akcí a bude možné se s ní seznámit a trénovat, nebude však kompletně vyznačena.

2. Oficiální trénink bude začínat v sobotu 30. září v 9:00.

3. Trasa závodu se bude skládat z šesti měřených rychlostních zkoušek (RZ) a neměřených úseků (transferů). Dětská trať bude poloviční (3 RZ). Elektrokola absolvují 6RZ a power stage.

4. RZ jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání, který není delší než 15% celkové délky RZ. Trať není extrémně náročná a každé těžší místo, bude mít objízdnou trasu.

5. Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZ. Závodníci se mohou přesouvat ve skupinách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci. To se samé platí v tréninku.

6. Trasa závodu bude mít časový limit pro absolvování trati. Odpočet začíná běžet startem daného závodníka do první RZ a končí jeho průjezdem cílem poslední RZ. Pokud závodník překročí stanovený limit, čas nad tento limit bude přičten k součtu časů z jednotlivých RZ. Ředitel závodu má právo limit prodloužit v případě, že více než 20 % závodníků překročilo původně stanovený limit.

7. Závod bude startovat i končit u Šemberské hospody v Tuchorazi, odkud se pojede na první RZ. Každých 5 minut startuje skupina 10 závodníků seřazených podle startovních čísel.

8. Do RZ závodníci startují na pokyn startéra v intervalech 30 sekund, v pořadí dle vlastního uvážení.

9. Pořadí v závodě je určeno součtem časů dosažených jednotlivými závodníky ve všech RZ.

10. Trať bude vyznačena a závodník se musí po celou dobu závodu držet linie trailu. Při vybočení z trati je nutno se vrátit a až poté pokračovat v jízdě. Úmyslné zkracování trati je trestáno diskvalifikací.

Porušení pravidel a penalizace

1. V případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.

2. V případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky, či změně trati během tréninku.

3. V případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.

4. Při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla nebo čipu.

5. V případě znečišťování životního prostředí. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo k tomu vyhrazená místa.

Potrestání závodníka při porušení pravidel:

1. Slovní napomenutí

2. Časová penalizace

3. Diskvalifikace

Odměny a vyhlašování výsledků

1. Předání cen proběhne po skončení závodu dle časového harmonogramu.

2. Věcné ceny obdrží nejrychlejší tři závodníci celkového pořadí a nejrychlejší tři závodníci v každé kategorii.

Ostatní ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny propozic.

2. Změny a doplnění propozic, informace a výsledky zveřejněné prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů pořadatele se považují za oficiální.

3. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

4. Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele.

5. Závodníci jsou povinni seznámit se s propozicemi závodu, které se zavazují dodržovat.

6. Závodníci jsou povinni zúčastnit se instruktážních schůzek a dbát pokynů pořadatele.

Parkování

1. Parkování bude umožněno na parkovišti Šemberských stezek v Tuchorazi. V případě naplnění kapacity pak bude možné parkovat v Tuchorazi podél silnice vpravo ve směru od Přehvozdí, lokalita pro parkování bude v termínu konání závodu vyznačena.

2. S ohledem na omezenou kapacitu parkování doporučujeme využít i záchytná parkoviště P+R v Českém Brodě u nádraží a pro dopravu do místa závodu využít kolo.

3. Je zakázáno parkovat v lokalitě ochranného pásma plynovodu, na lesních pozemcích a uvnitř obce Tuchoraz (vyhrazená plocha pro parkování končí vjezdem k Šemberské hospůdce na hřišti v Tuchorazi).

Pořadatel

Šemberské stezky z.s., Mozartova 911, 2820 01 Český Brod, IČ 08998604, DIČ CZ08998604, Pavel Kvasnička 776 871 888

Kontaktní osoba: Petr Rybář 776 104 225 a Tomáš Macháček 777 769 325

Ředitel závodu: Jan Rybář 774 903 695